26. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009.

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977.

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

7.         Nacrt prijedloga nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.

8.         Prijedlog odluke o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

9.         Prijedlog odluke o sudjelovanju u financiranju izgradnje Memorijalnog centra „Josip Jović“

10.       Prijedlog odluke o donaciji medicinskih kompleta prve pomoći iz strateških robnih zaliha Hrvatskom Crvenom križu

11.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, radi refinanciranja dva kredita kod KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni, u svrhu provedbe postupka pripajanja društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja dva kredita kod KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni, u svrhu provedbe postupka pripajanja društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
            c)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni konačni prijedlog Ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.

12.       Prijedlog odluke o upućivanju financijske potpore za provedbu reformi, oporavak i obnovu u Libanonskoj Republici

13.       Prijedlog odluke o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika

14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta Berlinske deklaracije o digitalnom društvu i vrijednosno utemeljenoj digitalnoj upravi

15.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za jednog člana Nacionalnog vijeća za sport

16.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

17.       Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2019.

18.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
            
            a)         obilježavanjem 150. obljetnice Rakovičkog ustanka
            b)         poslovnom konferencijom "The Economist: Svijet u 2021.".     
                                                                
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara nadležnih za:

            a)         zapošljavanje i socijalnu politiku (EPSCO Social Policy), 3. prosinca 2020.
            b)         telekomunikacije (TTE Telecom), 7. prosinca 2020.
            c)         promet (TTE Transport), 8. prosinca 2020.
            d)         vanjske poslove (FAC), 7. prosinca 2020.
            e)         europske poslove (GAC), 8. prosinca 2020.

2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

            a)         broj 2020/0433, u vezi s upućivanjem radnika u okviru pružanja usluga
            b)         broj 2020/0434, u vezi s otpadnom električnom i elektroničkom opremom
            c)         broj 2020/0435, u vezi s odlagalištima otpada
            d)         broj 2020/0436, u vezi s otpadom
            e)         broj 2020/0437, u vezi s ambalažom i ambalažnim otpadom

3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec studeni 2020.

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.