28. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Izvješće o izvršenim nabavama zaštitne opreme u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora

6.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO“), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (EU)

8.         a)         Prijedlog uredbe o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu
            b)         Prijedlog uredbe o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu

9.         Prijedlog zaključka u vezi s uspostavom sustava ranog upozoravanja na rizike u poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u većinskom vlasništvu države

10.       Prijedlog odluke o sudjelovanju u financiranju prilagodbe stana za stradalu vojnu osobu

11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zaključka o izvješću Vlade Republike Hrvatske o radu Stožera civilne zaštite (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista)
b)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)
c)         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2019. godinu

12.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjene Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2020. godinu

13.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Konjščina za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod OTP banke d.d., Split.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:

a)         unutarnje poslove (JHA Home Affairs), 14. prosinca 2020.
b)         energetiku (TTE Energy), 14. prosinca 2020.
c)         poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. i 16. prosinca 2020.

2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 6. stavka 4. Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine, br. 97/15 i 7/20) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.