29. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

3.         a)        Izvješće o konzultacijama u vezi s namjerom proglašenja isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
            b)        Nacrt prijedloga odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

4.         Prijedlog zahtjeva Vlade Republike Hrvatske za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora

5.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

6.         Prijedlog odluke o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za sklapanje ugovora o provedbi Okvirnog ugovora br. SANTE/2020/C3/018, radi nabave invazivnih respiratora za liječenje COVID-19 pacijenata

8.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik

9.         Prijedlog odluke o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19

10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita Deutsche Bank AG
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita Deutsche Bank AG

11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

12.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

13.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

14.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

            a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima
            b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

15.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

16.       Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, za 2019. godinu.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.