95. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                                        
2.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                                                         
3.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                           
 
4.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o socijalnoj skrbi (EU)                                     
 
5.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu
                                                                                                                                                                                                   
6.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije                                 
 
7.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
                                                                                                                                                                         
8.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti 
                                                                                                                                   
9.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada                                                                                                             
 
10.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti 
                                                                   
11.          Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2021. godini                                                                                                    
 
12.          Prijedlog uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine     
 
13.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina o davanju suglasnosti za prodaju dionica Jadran d.d.
                                                                                                                                                                                            
14.         

               14.1.      Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
               14.2.      Prijedlog uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
               14.3.      Prijedlog uredbe o plaćama policijskih službenika
               14.4.      Prijedlog uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
               14.5.      Prijedlog uredbe o policijskim zvanjima
               14.6.      Prijedlog uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
               14.7.      Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja                   
 
15.          Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 5. veljače 2021. do 15. srpnja 2021. godine 
                                                                                                                                
16.          Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a) dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s prijavljenim prijetnjama
b) Marine Opačak Bilić, u vezi s cijenom brzih antigenskih testova
c) dr. sc. Katarine Peović, u vezi s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. siječnja 2022.
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 18. siječnja 2022.
 
2.            Dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu dokumentacije u vezi s prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13., 73/17., 14/19., 98/19. i 84/21.) i  prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“, br. 3/19. i 17/19.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                    
 
3.            Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
                                                                                                                                                               
4.            Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće               
 
5.            Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće  
                                                                                                                               
6.            Kadrovska pitanja  
 
7.            Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti