245. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                

2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)  

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe

4.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja održivog turizma za razdoblje do 2025. godine

5.    Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje do 2025. godine

6.    Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla u razdoblju od 2024. do 2026. godine

7.    Prijedlog odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima

8.

            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Imex banke d.d., Split
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tribunj za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

9.    Prijedlog zaključka o sanaciji odlagališta otpada na lokaciji Biljane Donje

10.  Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2023.

11.   Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Šarampov Gradu Ivanić-Gradu, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Ivanić-Grad Sjever-Zona 6

12.   Prijedlog zaključka o prihvaćanju novog Nacrta sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća

13.   Prijedlog uredbe o područjima matičnih ureda

14.   Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom sastanka na vrhu ministara energetike MED 9 (Izjava s Malte o mediteranskoj regiji kao središtu koridora zelene energije za ubrzavanje napora EU-a za dekarboniziranu energetski neovisnu budućnost)

15.   Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i sporta Republike Kazahstana o suradnji u području turizma
 
16.   Prijedlog zaključka u vezi s Planom za europske države sudionice (PECS) poveljom između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije

17.   Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2022. godinu

18.   Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
           a)  20. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza
           b)  58. Vinkovačkim jesenima

19.   Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
           a)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu
           b)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu
           c)         Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2022. godinu   
           d)         Izvještaj o radu Hrvatske agencije za osiguranje depozita i izvještaj o radu sustava osiguranja depozita za 2022. godinu, Revidirani financijski izvještaji Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu

20.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

           a) Željka Pavića, u vezi s obranom od tuče
           b) Domagoja Hajdukovića, u vezi sa zaštičenim stanarima


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sigurnosno-obavještajnoj agenciji za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. i 2025. godini (povjerljivo)                                                                                      
2.    Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo) 
3.    Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (povjerljivo)
4.    
Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće 
5.    Kadrovska pitanja
6.    Informacije, pitanja i prijedlozi