105. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                              
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama  Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (EU)

5.         Prijedlog odluke o upućivanju žurne pomoći Republici Moldovi

6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu

7.        
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje dodatka Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, davanjem sredstava pomoći, s društvom Komunalac Petrinja d.o.o.

            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje dodatka Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, davanjem sredstava pomoći, s društvom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

8.         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj 

9.         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta Stalne strukturirane suradnje Europske unije „Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti“ 

10.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 22)

11.       Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2022. godini

12.       Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110 

13.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji u zaštiti od prirodnih, tehničkih i tehnoloških katastrofa

14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih putovnica

15.       Prijedlog zaključka u vezi s provođenjem međunarodnog demografskog istraživanja „Generations & Gender Programme“ u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2022. do 2028. godine 

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Statut Agencije za elektroničke medije 
            b)         Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2020.

17.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije za žene u poduzetništvu i inovacijama


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
      
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 3. i 4. ožujka 2022.

2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske pojedinih članaka Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

3.         Prijedlog odluke o implementaciji Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici Hrvatskoj (tajno)

4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka provedbe zajedničkih naprednih kibernetičkih sigurnosnih operacija (tajno)

5.         Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

7.        
            a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

8.         Kadrovska pitanja

9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.