11. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj   
                                                                                                                       
2.         Prijedlog zaključka kojim se usvajaju Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.     
                                                                                                                                                          
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)    
                                                                
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke      
                                                                      
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)         
                                                                                                                             
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (EU)     
                                                                                                                                          
8.         Nacrt prijedloga zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU)     
                                                                                                                              
9.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Republike Hrvatske i Jedinstvenog sanacijskog odbora                                                           
 
10.       Prijedlog uredbe o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (EU)

11.       Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog savjeta za obnovu
                                                                                                                          
12.       Prijedlog odluke o sudjelovanju u financiranju projekta izgradnje Spomen područja „Barutana 1991.“  
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za opremanje centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje

14.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
                                                                                                                                   
15.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu                                                                                                                                   
16.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru ponuditelja i prodaji nekretnina u k.o. Vis (Češka vila)

17.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za financiranje novogradnje 483 u društvu BRODOSPLIT–HOLDING d.o.o.           
                                                                                      
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
18.1.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
18.2.    Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu                                         
18.3.    Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu                                      
18.4.    Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2019. godinu            
18.5.    Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu
18.6.    Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu
18.7.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj                                          
18.8.    Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019.
18.9.    Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019.                                                  
                              
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa (TTE Transport), 28. rujna 2020.                                                                     
b)         Vijeće za konkurentnost (istraživanje) (COMPET Research), 29. rujna 2020.     
                                                                                                                       
2.        Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
a)         broj 2020/0188, u vezi s energetskom učinkovitosti
b)         broj 2020/0189 i 2020/0190, u vezi s otpadnim vozilima
c)         broj 2020/0191 i 2020/0192, u vezi s tehničkim specifikacijama                                                                                                                       
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                        
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.