124. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (EU) 

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

5.         Prijedlog odluke o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu 

6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta Solunske deklaracije

7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu

8.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

9.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 31. listopada 2021. do 25. listopada 2025. 

10.      
            a)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                 
            b)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                       
            c)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                                 
            d)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za nabavu raketa Hydra za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior

12.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zapisnikom 34. sjednice Stalne hrvatsko-bavarske komisije

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)                
            b)         Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.

14.       Prijedlog izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.

15.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

16.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

            a)         56. međunarodnom smotrom folklora „Đakovački vezovi“       
            b)         14. dodjelom nagrada „Zlatna bilanca“.

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.                 Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            1.1.      Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. lipnja 2022.  
            1.2.      Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal    Market and Industry), 9. lipnja 2022.                                          
            1.3.      Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 10. lipnja 2022.                                                                         
            1.4.      Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 12. - 15. lipnja 2022.                                                                           
            1.5.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 13. lipnja 2022.       
            1.6.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 14. lipnja 2022. 

2.         a)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)            
            c)         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih konzularnih ureda (ograničeno)

3.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće    
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće

4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće  

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi