125. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću 

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu (EU)

6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine

7.         Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene  Programa „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“

8.         a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

9.         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

10.       Izvješće o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.- 2024., za 2021. godinu 

11.       Davanje mišljenja Hrvatskom saboru na:

            a)         Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji za 2021. godinu                                                                    
            b)         Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu                          
            c)         Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu    
            d)         Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu

12.       Izvješće o aktivnostima Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj za 2021. godinu. 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 16. lipnja 2022.                                                                                    
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 17. lipnja 2022.
  3. Vijeće za vanjske poslove (FAC), 20. lipnja 2022. 
  4. Vijeće za opće poslove (GAC), 21. lipnja 2022.                        

2.         a)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog konzularnog ureda (ograničeno)                         
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće                                                                                          
 
4.         Kadrovska pitanja