132. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o strateškim robnim zalihama

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama 

4.         Prijedlog akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023.

5.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini  

6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

7.         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći žrtvama napada u gradu Owo u Saveznoj Republici Nigeriji 

8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Malom Lošinju za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Babina Greda za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kaptol za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

9.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

10.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija – Porezne uprave Republike Hrvatske i Ministarstva financija – Uprave za javne prihode Republike Sjeverne Makedonije

11.       Prijedlog zaključka u vezi s Pismom namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i ministra Oružanih snaga Francuske Republike o suradnji u vezi s Europskim fondom za obranu 

12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

13.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

14.       Izvješće o provedbi mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021

15.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2021. godinu. 

16.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2021. godinu.                                                                                                                          
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. srpnja 2022.                      
            b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. srpnja 2022.    
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja Europske komisije:
 
            a)         broj 2020/0529, u vezi s  energetskom učinkovitosti
            b)         broj 2021/0248, u vezi s uporabom energije iz obnovljivih izvora
            c)         broj 2020/2298, u vezi s kvalitetom zraka
            d)         broj 2020/2267, u vezi s istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom
                                                                                                         
3.         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera (vrlo tajno)    
 
4.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće     
                                                                                                                                    
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće 

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.