149. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU) 

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita (EU

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

9.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 

10.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela   
 
11.       Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela - Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar - Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija                  
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina o otpisu nenaplativih stečajnih tražbina u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2021.
                                                                                                                                        
13.       Prijedlog odluke o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

14.       Prijedlog uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (EU) 

15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kneževi Vinogradi za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

16.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje

17.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske 

18.       Prijedlog zaključka o zaduženjima tijela državne uprave i drugih tijela za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije  

19.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Metropolitanske željezničke policije, Sjedinjene Američke Države o suradnji tijekom turističke sezone

20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske (predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru)                                                                      
b)         Prijedlog zakona o porezu na digitalne usluge (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                                    
c)         Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu  
d)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu
e)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021

21.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske obilježavanjem 120 godina utemeljenja Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 20. rujna 2022. 

2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2022/0306, u vezi sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga 

3.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu i brodica za spašavanje s autoprikolicom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)  

4.         a)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 

5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu    

7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.