15. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Prijedlog zaključka o sprječavanju radikalizacije u društvu

3.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

4.         Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta

6.         a)        Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Burundi
            b)        Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Liberije
            c)        Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Niger
            d)        Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Tuvalua

7.         Prijedlog odluke o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave

8.         a)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske        
            b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini

10.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje ugovora o nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji poslovne zgrade na osnovi ishođene građevinske dozvole - II. faza, na lokaciji Područne službe Slavonski Brod Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Osijek

11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                                          
b)         Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2020. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora                                                                                     
c)         Prijedlog financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu - davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

12.       Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2019. godinu            
 
13.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2020. - 2022.

14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Verifikacija stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 15. i 16. listopada 2020.

2.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 23. listopada 2020.

3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.