156. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu (EU)                      
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.      
 
3.         Prijedlog odluke o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju i opremanje centara za gospodarenje otpadom                                                                                             
 
4.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine                    
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019.-2020.            
 
5.         Prijedlog odluke o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF-Tvornica elektroda i ferolegura d.d., Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva Batižele d.o.o., Šibenik                                                                           
 
6.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Prelogu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

6.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
6.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

6.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

6.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lišane Ostrovičke za zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar

6.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vidovec za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                         
 
7.         a)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.o. Garešnica, k.o. Ladislav, k.o. Bjelovar - Sredice, k.o. Prespa, k.o. Severin, k.o. Bedenik i k.o. Velika Pisanica
            b)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 449/2, p.l. 81, k.o. Štrbci
            c)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 2300/2 i 2301/1, z.k.ul. 1454, k.o. Zdenci
                                                                                                                                
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja
                                                                                                                             
9.         Prijedlog odluke o davanju preporuke Hrvatskim autocestama d.o.o. za sklapanje izvansudske nagodbe sa Stečajnom masom iza Kamen-Ingrad d.d. "u stečaju"                                                                                                                                       
10.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                    
11.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za razdoblje studeni 2018. - travanj 2019.                                                                                                  
 
12.       Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2018. godini
      
13.       Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2018. godinu                                                                
 
14.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o suradnji u području posebnih oblika turizma   
            b)        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom financiranju istraživanja i razvojnih projekata
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske i Opće uprave za šport Narodne Republike Kine o suradnji u području športa        
            d)        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o obrambenoj suradnji između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalne obrane Republike Filipini.           


Zatvoreni dio sjednice

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 13. i 14. svibnja 2019. godine   
            b)        Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 16. svibnja 2019. godine                                                         
            c)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 14. svibnja 2019. godine                                                                                                  
            d)        Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. svibnja 2019. godine
         
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu   – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                            

4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti