18. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dobit

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

6.         Nacrt prijedloga zakona o sustavu osiguranja depozita (EU)

7.         Nacrt prijedloga zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti

9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o strancima (EU)

10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

11.       Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi projekta vjetroelektrane Krš-Pađene – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

12.       Prijedlog odluke o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru

14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa

15.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva turizma Republike Bugarske o proširenju suradnje u području turizma
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva okoliša i turizma Mongolije o suradnji u području turizma

16.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada

17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
b)         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)

18.       Izvješće o provedbi Odluke o postupanju s materijalnim sredstvima u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu

19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za rujan 2020.

20.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

a)         Mire Bulja, u vezi s otvaranjem zatvorenih graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine                                                                               
b)         Mire Bulja, u vezi s poduzimanjem mjera radi zaštite građana i imovine.
                                                                                                                     
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice 
                                                                             
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove, u trgovinskom formatu (FAC Trade), 9. studenoga 2020.                                             
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 10. studenoga 2020.                      
 
2.         Prijedlog zaključka kojim se prima na znanje Izvješće (neklasificirano)

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće                                                                                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.