186. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                            

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji                                                                                                                                   

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)  

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)                                                                                                                        

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (EU)                                                                                                           

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (EU)                                                                                    

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane                                                                                                             

8. Prijedlog programa hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za dunavsku regiju 2020. godine                                                                                                              

9. Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine                                                                                            

10. Prijedlog odluke o sanaciji županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije                                                                                                      

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini                   

12. Prijedlog uredbe o pričuvnoj policiji                                                                    

13. a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
      b)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost               
 
14. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti: 
  1. Ličko-senjskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
  2. Gradu Valpovu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
  3. Općini Medulin za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
  4. Općini Vižinada za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb        

15. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
        a. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
        b. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
        c. Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2018. godinu
        d. Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2018. godini      

16. Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2018. godinu                                                                                                                 

17. Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2018. godinu                                                                                                                                               

18. Prijedlog odluke o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti                           

19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju koordinatora i pripremi prijedloga Programa Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020

20. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad svečanosti u povodu obilježavanja 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 3. studenoga 2019. godine)
 
21. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
      a) Ranka Ostojića, u vezi sa zaposlenima na Ugovor o djelu u Ministarstvu unutarnjih poslova
      b) Domagoja Hajdukovića, u vezi s razvojem pametnih sela
      c) Peđe Grbina, u vezi s produljenjem ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      d) Domagoja Hajdukovića, u vezi sa zapošljavanjima u službi vanjskih poslova.Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1. Verifikacija stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća (17. i 18. listopada 2019. godine)                                                                                      

2. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 24. listopada 2019. godine                                                      

3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                           
                                                                                                                                                
4. Kadrovska pitanja  
 
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.