260. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice: 

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona 

3.    Nacrt prijedloga zakona o lobiranju 

4.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona  

5.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

6.    Prijedlog izvješća predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća

7.   
         a)     Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Gradu Petrinji

         b)     Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji

8.     Prijedlog odluke o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu Republike Armenije

9.     Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini

10.   Prijedlog odluke o donošenju Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine

11.   Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu

12.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

13.   Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu 

14.   Prijedlog zaključka o prihvaćanju Projekta „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“

15.   Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći

16.   Prijedlog uredbe o provedbi Uredbe (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima) (EU) 

17.   Prijedlog zaključka u vezi s objavom javnog poziva za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom

18.   Prijedlog zaključka u vezi s Administrativnim sporazumom za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti

19.   Prijedlog godišnjeg izvješća o obrani za 2022. godinu

20.   Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za razdoblje srpanj - rujan 2023.

21.
              a)      Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem Pojedinačnog Europskog prvenstva u ubrzanom (rapid) i brzopoteznom (blitz) šahu
              b)      Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Pojedinačnog Europskog prvenstva u ubrzanom (rapid) i brzopoteznom (blitz) šahu

22.   Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, u vezi s nestalom jahtom.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.     Prijedlog intervencijskog podneska Republike Hrvatske u predmetu pred Općim sudom

2.     Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članak 22., 33. i 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 33/23.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.     Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. - usmeno izvješće

4.     Kadrovska pitanja

5.     Informacije, pitanja i prijedlozi.