263. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:  

1.   Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.   Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima 

3.   Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima 

4.   Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 

5.   Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

6.   Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe

7.

      7.1.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
      7.2.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj
      7.3.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj
      7.4.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“
      7.5.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju
      7.6.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“
      7.7.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR - ATALANTA“
      7.8.      Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“
      7.9.      Nacrt prijedloga odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
     7.10.    Nacrt prijedloga odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini  

8.   Prijedlog odluke o upućivanju žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Gaze

9.   Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za otočnu infrastrukturu za trženje kao pomoć u lancima opskrbe 

10.
      a)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod kluba banaka koji čine: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Istarskoj županiji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
      c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bujama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Novskoj za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka  

11.  Prijedlog odluke o nadoknadi otpisa potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe stradalima u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Karlovačkoj županiji 

12.  Prijedlog odluke o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“ Grad Varaždin 

13.  Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Izmjene br. 1 Sporazuma o savjetodavnim uslugama uz naknadu (engl. „RAS“) - potpora u izradi mirovinskog simulacijskog modela i individualnog kalkulatora mirovina

14.  Prijedlog uredbe o prihvatu Izmjena i dopuna članaka 1. i 12.1. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj 

15.
      a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave i Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine o elektroničkoj razmjeni podataka 
      b)        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave i Uprave prihoda i carina Crne Gore o elektroničkoj razmjeni podataka
      c)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti i suradnji između Agencije za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske u područjima promicanja uloge prostornih podataka i razvoja kapaciteta nacionalne infrastrukture prostornih podataka   

16.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za isticanje kandidature za organizaciju Europskog prvenstva u vaterpolu 2024. godine    

17.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

       a)         Prijedlog zaključka o zaduživanju Vlade Republike Hrvatske da predloži Hrvatskom saboru Zakon o porezu na neto bogatstvo (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                 
       b)         Godišnje izvještaje o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2020., 2021. i 2022. godinu.                                                                          
 
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

      a)                  Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 20. studenoga 2023.
      b)                  Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 21. studenoga 2023.

2.    Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima („Narodne novine“, broj 43/21.)  - davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.   Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

4.   
Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

5.   
Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. - usmeno izvješće

6.   Kadrovska pitanja

7.   Informacije, pitanja i prijedlozi.