48. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (EU)

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda

8.         Prijedlog zaključka u vezi naknade potraživanja za toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima

9.         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o kupnji („SK“) za proizvodnju, mogućnosti prioritetne nabave i opskrbu uspješnog cjepiva protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između tvrtke Moderna Switzerland GmbH i Europske komisije

10.       Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s upravljanjem sustavom civilne zaštite u Republici Hrvatskoj (podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

11.       Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj za potrebe izrade Godišnjeg izvješća Europske komisije o vladavini prava u državama članicama Europske unije

12.       a)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025.
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025.

13.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

14.       a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)
            b)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)

15.       Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za mlade

16.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora o nabavi Radiološkog informacijskog sustava – RIS
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje aneksa II. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora

17.       Prijedlog uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

18.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za siječanj 2021.

20.       Izvješće za 2019. i 2020. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)

21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)         dr. sc. Katarine Peović, u vezi s društvom Brodotrogir d.d.
b)         Mire Bulja, u vezi s izgradnjom spojne ceste između autoceste A1 i Grada Sinja
c)         prof. dr. sc. Milana Vrkljana, u vezi s rješavanjem graničnih pitanja s Republikom Srbijom.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:

            a)         pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 11. i 12. ožujka 2021.
            b)         vanjske i unutarnje poslove (FAHA), 15. ožujka 2021.
            c)         socijalnu politiku (EPSCO Social), 15. ožujka 2021.
            d)         zdravstvo  (EPSCO Health), 16. ožujka 2021.
            e)         ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. ožujka 2021.

2.         Nacrti prijedloga odluka o:

            a)        zatvaranju Generalnog konzulata (tajno)
            b)        osnivanju Konzulata (tajno)
            c)        osnivanju Konzulata (tajno)

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.