53. sjednica Vlade Republike Hrvatske


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19                 
 
4.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (EU)
 
6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine                        
 
7.         a)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
            b)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
            c)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

8.         a)         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
            b)         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
 
9.         Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara       
                       
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zaprešiću za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Privlaka za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                                          
 
11.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za unos u temeljni kapital trgovačkog društva Agencije Alan d.o.o., Zagreb, nekretnina u k.o. Stupnik, bivše vojne nekretnine „Skladište šuma Kerestinec“                              
 
12.       Konačno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini                                   
                       
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacionalnog plana Republike Hrvatske za provedbu Dogovora o civilnoj Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)              
 
14.       Prijedlog uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (EU)                                                                                            
 
15.       Prijedlog uredbe o objavi izmijenjenog Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja                                                                                     
 
16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b)         Izvješće o stanju sektora vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2019.

17.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za veljaču 2021.                                                                     

18.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 30 godina od ubojstva 12 redarstvenika u Borovom selu                                           
 
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)           dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s ukidanjem Policijske postaje Pregrada
            b)           Mire Bulja, u vezi s elektrifikacijom, vodovodom, kanalizacijom i cestama na istočnom dijelu otoka Hvara                      
            c)           Karoline Vidović Krišto, u vezi s brodogradilištem.                                                                     

 
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:
 
            a)         ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. travnja 2021.                
            b)         vanjske poslove (FAC), 19. travnja 2021.                                                    
            c)         opće poslove (GAC), 20. travnja 2021.                                                          
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2020/2133, u vezi s opskrbom plina                                                  
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                         
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                                     
 
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.