85. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

5.         Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije

6.         Nacrt prijedloga zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti

8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada

9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

11.       Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa

12.       Nacrt prijedloga zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (EU)

13.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu kombinacijom lijeka protiv bolesti COVID-19 koji se sastoji od kasirivimaba i imdevimaba

14.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19

15.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Osijek Osječko-baranjskoj županiji, u svrhu provedbe programa revitalizacije brownfield područja OLT Osijek u okviru kojeg se na predmetnoj nekretnini planiraju novi urbani sadržaji, rezidencijalne, gospodarske, znanstvene i društvene namjene, odnosno u svrhu provedbe demografskih mjera, izgradnje poduzetničkih inkubatora i izgradnje novih društvenih sadržaja (kazališta, muzeja, sportskih objekata)

16.       a)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva Marina Sućuraj d.o.o. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj
            b)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim vodama za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

18.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova na uređenju zajedničkih dijelova poslovne zgrade u Šibeniku

19.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

20.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2020. godinu

21.       Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine

22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad poslovnom konferencijom "The Economist: Svijet u 2022."

23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)         dopunsko zastupničko pitanje Karoline Vidović Krišto, u vezi s otkupom dionica društva INA d.d. i arbitražnim postupkom
b)         Karoline Vidović Krišto, u vezi s godišnjim odmorom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 18. studenoga 2021.
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 23. studenoga 2021.

2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja i pisma službene obavijesti Europske komisije:

2.1.      broj 2020/0528, u vezi s medijskim uslugama
2.2.      broj 2021/0049, u vezi s elektroničkim komunikacijama
2.3.      broj 2021/2131, u vezi s osiguranjem depozita
2.4.      broj 2021/2111, u vezi s uhidbenim nalogom
2.5.      broj 2021/2120, u vezi sa suzbijanjem terorizma
2.6.      broj 2015/4023, u vezi s presudom Suda Europske unije

3.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera vezano za prijem pacijenata te vezano za zaposlenike u zdravstvenoj djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.