99. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                     
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                              
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
                                                                                                                                 
5.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Darku Horvatu, ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 62 zastupnika u Hrvatskome saboru) – prijedlog očitovanja Vlade Republike Hrvatske
 
6.         Nacrt prijedloga odluke o proglašenju mjeseca ožujka „Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Republici Hrvatskoj“                                                                   
 
7.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti o prodaji udjela Republike Hrvatske na nekretnini u suvlasništvu država sljednica bivše SFRJ 
                            
8.         Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini (EU)

9.         Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

10.       Prijedlog odluke o darovanju Gradu Šibeniku nekretnine u k.o. Šibenik – dio bivše vojarne „Bribirski knezovi“ u Šibeniku, u svrhu izgradnje zgrade Vatrogasnog doma u Šibeniku   

11.       Prijedlog odluke o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika

12.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o metodologijama vještačenja

13.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Kosova o obrambenoj suradnji

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom X. zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju

15.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Izvješća s 26. Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime, UNFCCC (COP26)   

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)        Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020.                                                                                               
            b)        Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskome saboru)        
 
17.       15. Izvješće o primjeni Europske socijalne povelje u Republici Hrvatskoj (pojednostavljeno izvješće).                                                           
 
18.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom - Korijeni i krila, Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893. - 1903.          
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
      
1.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Programa restrukturiranja (povjerljivo)
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i ovlaštenju za potpisivanje dokumenta (povjerljivo)
            c)         Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina (povjerljivo)
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja (povjerljivo)
            e)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva (povjerljivo)                        
 
2.         Upravni spor, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi imenovanja – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu                                                      
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)      
  
4.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
                                                                                                                                       
5.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće             
 
6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

7.        
            a)      Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)      Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                            
 
8.         Kadrovska pitanja  
 
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.