173. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. - 2022. godine                                                                                                                                   

2.         Prijedlog zaključka o iskazivanju spremnosti Vlade Republike Hrvatske za uključivanje u proces deblokade računa, pripremu i pokretanje proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d.                                                                                                                                                                  
3.         Prijedlog odluke o odabiru investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA – Industrija nafte d.d., Zagreb i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru                                                                                                  

4.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti               

5.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o psihološkoj djelatnosti                              

6.          Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji               
 
7.          Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu                                                                                            
 
8.          Prijedlog odluke o visini vrijednosti nefinancijske imovine kojom je ovlašten raspolagati čelnik tijela državne uprave                                                                     
 
9.          Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu                                                                      

10.        Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj                                                        
 
11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ostvarivanja članstva Republike Hrvatske u Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci                     
 
12.        Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije                                                    

13.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2022. godine, za projekt "Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska"                                                              
 
14.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za sklapanje ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te otvorenog višeetažnog parkirališta na lokalitetu Sušak
             b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2023. godine, radi sklapanja ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te otvorenog višeetažnog parkirališta na lokalitetu Sušak                                                        

15.        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Osijek, za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Kliničkog bolničkog centra Osijek, radi prodaje putem javnog natječaja                            

16.        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina - poslovnih prostora u Puli                                                                                                                             
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za unos u temeljni kapital trgovačkog društva Agencije ALAN d.o.o. Zagreb, nekretnina u k.o. Stupnik, bivše vojne nekretnine „Skladište šuma Kerestinec“                                                                          
 
18.       Izvješće o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje od 24. kolovoza 2017. do 24. veljače 2019.                                                              
 
19.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod OTP banke d.d., Split, radi financiranja obnove željezničke infrastrukture
             b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist OTP banke d.d., Split, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture                                                                             
 
20.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            c)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar                                                                         
 
21.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku                 

22.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi                                                   
 
23.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme radi provedbe projekta "Zaštita od poplava u slivu rijeke Kupe"                                                                                     
 
24.       Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15); (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Odboru za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora                                                                                

25.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu                                                                                                               

26.      Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Donatorskom večeri za Zakladu Dječja onkologija Rebro (Zagreb, 12. rujna 2019. godine)     

27. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a) Sonje Čikotić, u vezi s programom upravljanja ljudskim potencijalima u društvu HŽ Infrastruktura
b) Sonje Čikotić, u vezi s pripremom i provedbom projekata u društvu HŽ Infrastruktura
c) Sonje Čikotić, u vezi s prugom Vinkovci-Vukovar i projektom Zagrebačke obale u Rijeci
d) Sonje Čikotić, u vezi s projektom Križevci – Koprivnica – državna granica te projektom Dugo Selo – Križevci
e) Ranka Ostojića, u vezi s izmjenom Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika.Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog odluke o potpisivanju ugovora o pružanju savjetodavnih usluga (povjerljivo)                                                                                                                             

2.         Prijedlog zaključka u vezi sa zaduženjima tijela državne uprave (ograničeno)   

3.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije: 
            a)        broj 2018/2407, u vezi s Jedinstvenom kontaktnom točkom
            b)        broj 2019/2084, u vezi s recikliranjem brodova                               

4.         Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 5. stavka 2. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) i članka 41. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine, br. 85/08 i 86/12) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                     
 
5.         Izvješće o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske održanim izvan sjedišta – usmeno izvješće                                                               
 
6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                           
                                               
7.         Kadrovska pitanja  
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.