109. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Prijedlog odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)

6.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

7.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2024. godine

8.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine 

9.         Prijedlog odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

10.       Prijedlog odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

11.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Zagrebačke nadbiskupije

12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja

13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda

14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije o radu Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u području okoliša

15.       Prijedlog zaključka u vezi s Ministarskom deklaracijom iz Antalyje

16.       Izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Odlučujmo zajedno!“ te Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Dosta je stožerokracije“.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO - Health), 29. ožujka 2022.

2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

            2.1.      broj 2022/0086, u vezi s plastičnim proizvodima
            2.2.      broj 2022/0087, u vezi s cestovnom infrastrukturom
            2.3.      broj 2022/0088, u vezi sa zaštitom osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
            2.4.      broj 2022/0089, u vezi sa zaštitom potrošača
            2.5.      broj 2022/0090, u vezi s općim aranžmanima za trošarine
            2.6.      broj 2022/0091, u vezi s ispitivanjem biljnih vrsta i povrća

3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Agencije za ugljikovodike za davanje suglasnosti Upravi Agencije za ugljikovodike za sklapanje ugovora o prodaji 22.000 tona dizelskog goriva

4.         Prijedlog odluke o upućivanju žurne pomoći Ukrajini iz strateških robnih zaliha

5.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 11. Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba („Narodne novine“, broj 95/18.) - davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

6.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 3. stavka 1. točke 57. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

7.        
            a)         Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodica
            b)         Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Bedekovčina

8.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

9.         Kadrovska pitanja

10.       Informacije, pitanja i prijedlozi.