119. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o poticanju ulaganja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 
 
3.        
            a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta zajedničke izjave o resursima Jadranskog mora  

4.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu  

5.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Vinkovci Gradu Vinkovcima, u svrhu proširenja Industrijske zone „Zalužje“

6.         Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretnini u k.o. Split isplatom

7.        
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod OTP banke d.d., Split, u iznosu od 385.000.000,00 kuna radi financiranja općih poslovnih potreba
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod OTP banke d.d., Split, u iznosu 929.000.000,00 kuna  radi financiranja općih poslovnih potreba

8.        
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lučka uprava Slavonski Brod za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za projekt „Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod“
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Slavonski Brod za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za projekt „Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod“  

9.         a)         Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2022. godinu
            b)         Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2021. godinu 

10.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Splita 

11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            11.1.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina (predlagatelj: Marin Miletić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                  
            11.2.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru) – provedba Zaključka Hrvatskoga sabora                                                       
            11.3.    Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna        
            11.4.    Izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica                       
            11.5.    Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2021.                                          
            11.6.    Izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2021. godinu
            11.7.    Prijedlog zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke o subvencioniranju javnog prijevoza (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

12.       Izvješće o provedbi Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

13.       Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2021. godinu

14.       Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za 2021. godinu

15.       Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2021. godinu.                                                    
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za vanjske poslove, u razvojnom formatu (FAC Development), 20. svibnja 2022.                                                                                                 
            b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 23. svibnja 2022.                          
            c)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 24. svibnja 2022.    
            d)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 24. svibnja 2022.
                                                                                                                                            
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

            a. br. 2022/0220, 2022/0221 i 2022/0223, u vezi s kvalifikacijama u unutarnjoj plovidbi
            b. broj 2022/0222, u vezi s upućivanjem vozača u sektoru cestovnog prometa 

3.        
           a)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno)
           b)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

4.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo) 

5.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020. (vrlo tajno)

6
.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.