143. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres  

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi

3.         Prijedlog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. 

4.         Prijedlog odluke o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine    

5.         Prijedlog odluke o donošenju Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine i Akcijskog plana za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do  2024. godine   

6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini  

7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

8.         a)        Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova                                           
            b)        Prijedlog odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenta 

9.         Prijedlog odluke o promjeni naziva Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar

10.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Sporazuma o savjetodavnim uslugama uz naknadu (engl. „RAS“) – potpora u izradi mirovinskog simulacijskog modela i individualnog kalkulatora mirovina 

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina o prihvaćanju prijedloga dužnika Gradnja d.o.o. o načinu namirenja potraživanja Agencije za osiguranje radničkih tražbina     

12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskim vodama za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                       
 
13.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za  zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar – Petrčane“
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zaboku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

14.       Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)        Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da u skladu s    Općim poreznim zakonom te Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma izvrši nadzor usklađenosti prihoda i imovine nad dužnosnicima opisanim u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (izuzev općinske razine) te nad  pravosudnim dužnosnicima opisanim u Zakonu o sudovima i Zakonu o državnom odvjetništvu (predlagateljica: Karolina Vidović Krišto, zastupnica u Hrvatskome saboru)
            b)         Prijedlog zaključka o potrebi stavljanja u funkciju Banke hrane (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                         
            c)         Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021.

16.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2021. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2021. godini

17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 57. Vinkovačkim jesenima.                                                                  
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (tajno)   

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće  

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.