157. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državnim maticama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi (EU)

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu (EU)

7.         Nacrt prijedloga zakona o vodi za ljudsku potrošnju (EU)

8.         Nacrt prijedloga zakona o kazalištima

9.         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji

10.       Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035.

12.       Prijedlog odluke o interveniranju Republike Hrvatske u postupak pred Međunarodnim sudom o sporu vezanom uz optužbe o genocidu prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida

13.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Sjevernoj Makedoniji i najpotrebitijim državama prema procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19

14.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadroplov d.d., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u svrhu financiranja kupnje LPG broda

15.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko–dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije 

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za pružanje lučkih usluga

18.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Zagrebu, Aleja Antuna Augustinčića 1, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Grad Zagreb, bez naknade

19.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osječko-baranjskoj županiji za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kninu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pirovac za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
            e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bistra za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

20.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marina o suradnji u područjima kulture, obrazovanja, visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja

21.       Prijedlog zaključka u vezi s Deklaracijom Konferencije Ujedinjenih naroda o oceanima „Naš ocean, naša budućnost, naša odgovornost“

22.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2021. godini

23.       Prijedlog godišnjeg izvješća o obrani za 2021. godinu

24.       Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2021. godinu

25.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 20. godišnjice Hrvatske zajednice županija

26.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

             a)            Karoline Vidović Krišto, u vezi s pružanjem odgovarajuće medicinske skrbi *odgovor sadrži zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupno           
             b)            dr. sc. Katarine Peović, u vezi s pravima radnika u društvu Hrvatska Lutrija d.o.o.                                                               
             c)            Barbare Antolić Vupore, u vezi s otvaranjem kamenoloma.           


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      


1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: 

            a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. i 14. listopada 2022.
            b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. i 18. listopada 2022.
            c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. listopada 2022.                    
            d)         Vijeće za opće poslove (GAC), 18. listopada 2022. 

2.         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Generalnog konzulata (tajno) 

3.         Upravni spor protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske – davanje očitovanja Upravnom sudu u Zagreb 

4.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće 

5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu 

7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.