159. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o vodnim uslugama                                            
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o vodama (EU)                                                  
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva                                                                                      
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol)                                                                             
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku                                                                                           
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu državne uprave                             
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika                                                                         
 
8.         Prijedlog uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 
9.         Prijedlog uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine               
 
10.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (EU)                                                                                    
 
11.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske                                                                                                                 
12.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede                                                            
 
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brdovec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                               
            e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Desinić za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                   
 
14.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. do 2033. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku - pružanje energetske usluge (ušteda vode) u svrhu poboljšanja učinkovitosti postojećeg vodoopskrbnog sustava pitke hladne vode na skupu zgrada KBC Rijeka                                                                                                          
 
15.       Prijedlog uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske                                                                                                                 
 
16.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje                                                                          
 
17.        Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu     
     
18.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma između Vlade Republike Hrvatske / Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vlade Države Izraela / Ministarstva obrane Izraela o zaštiti klasificiranih podataka                                                   
                                                                
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         Ranka Ostojića, u vezi s unutarnjim ustrojstvom Ministarstva unutarnjih poslova                                          
            b)         Ivana Pernara, u vezi s uplatama za članstvo u Europskoj uniji     
            c)         prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka, u vezi sa sudjelovanjem na sastancima Vijeća Europske unije 
            d)         Ranka Ostojića, u vezi s postupanjem policijskih službenika interventne policije                         
            e)         Vlahe Orepića, u vezi s Iskazom o procjeni fiskalnog učinka.                   


Zatvoreni dio sjednice

1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Dodatno pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2017/4067, u vezi s obavljanjem odvjetničke djelatnosti
                                                                                                                 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                                                                                                              

3.         Kadrovska pitanja  
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti