166. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga ovršnog zakona (EU)                                                          
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji (EU)                                                                                          
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti                                                                                                        
4.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima (podnositelji: 20  zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske                   
 
5.         Prijedlog zaključka o davanju preporuke brodarima za privremeno odobravanje besplatnog prijevoza za pojedine kategorije osoba s invaliditetom                         
 
6.         Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja                                         
       
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o načinu podmirenja međusobnih potraživanja između Sveučilišta u Splitu, Grada Splita, Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja                                                   
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike                                                                  
 
9.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Slavonskom Brodu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                
 
10.       Izjašnjenje Vlade o amandmanima drugih predlagatelja na zakonske prijedloge kojih je predlagatelj Vlada i prijedlozi amandmana Vlade:
            a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
            c)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
            d)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Prijedlog nacionalnog programa športa 2019. - 2026.
           
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18 i 115/18) (predlagatelj: Tomislav Žagar, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                      
            b)         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2018. godinu
            c)         Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2018.          
            d)         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu                                      
 
12.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2018. godinu    
 
13.       Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2018. godinu
                                                                                                                                         
14.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za svibanj 2019. godine                                                   
 
15.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
                             
16.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a)           Ranka Ostojića, u vezi s prometnom povezanosti otoka u Dubrovačko - neretvanskoj županiji
            b)           Ranka Ostojića, u vezi s postupanjem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
            c)           Ranka Ostojića, u vezi s posebnim savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

                                                                                                          

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice
  1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 15. srpnja 2019. godine       
            b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. srpnja 2019. godine
                                                                                                                                
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                       
                                               
3.         Kadrovska pitanja  
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.