169. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o patentu (EU)                                                                  
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (EU)                                                       
 
3.         a)         Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske         
            b)         Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske                           
 
4.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i društva Roche d.o.o. na pripremi i provedbi projekta personalizirane medicine u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda                
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2019. godinu 
                                                                                    
6.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o pružanju usluga nabave inozemne znanstvene baze podataka Scopus u 2019. godini
                                                                               
7.          Prijedlog odluke o davanju ovlasti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ustupanje praznih stanova na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova        
 
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                          
 
9.         Prijedlog zaključka o zaduženjima tijela državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19)                                               
 
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2018. godini                                                              
  2. Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2018. godinu                                                                                   
  3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode                                                        
  4. Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2018. godinu                                                                                               
 
11.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2018. godinu                                                         
 
12.        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) - Dragonja (SLO)         
                                                                  
13.       Prijedlog uredbe o objavi Protokola o izmjenama i dopunama Ugovora o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran      
                                                                 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s Pismom namjere između saveznog ministra obrane Republike Austrije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, ministra obrane Mađarske, Ministarstva obrane Slovačke Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s multinacionalnom suradnjom o uspostavi Regionalnog zapovjedništva sastavnice snaga za specijalne operacije                                     
 
15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem Godišnje konferencije Akademije za politički razvoj (Zagreb, 18. listopada 2019. godine) 
                                                                             
16.      Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske :
  
           a) dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi sa zakonskom regulacijom javnog okupljanja ispred zdravstvenih ustanova
 
           b) Ranka Ostojića, u vezi s organiziranjem hitne medicinske pomoći za područje Općine Donji Lapac
 
           c) Peđe Grbina, u vezi s izjavom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Damira Krstičevića
 
           d) dr. sc. Ines Strenje, u vezi s poslovanjem i inspekcijskim nadzorom u društvu Jadrolinija
 
           e) dr. sc. Miranda Mrsića, u vezi s informativnom kampanjom o mirovinskoj reformi


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 18. srpnja 2019. godine

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                               
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                           
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti