179. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice
 
1.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 

2.        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., kod HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka za praćenje dovršetka broda Nov. 733                                                                                     

3.        Prijedlog odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.                                                                                                                                                    

4.        Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, dr. med, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru) - očitovanje Vlade Republike Hrvatske                                                                                        
5.        Prijedlog odluke o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine                                                                                                        

6.        Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2016.                                                            

7.        Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta političke deklaracije Sastanka na vrhu o ciljevima održivog razvoja: „Priprema za Desetljeće djelovanja i postizanja održivog razvoja“                                               

8.        Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Maršalovi Otoci                                                                                    

9.        a)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini, za sklapanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade i sportske dvorane (dogradnja i nadogradnja) Osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru te izgradnji parkirališta i sportskih terena
           b)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju javnih radova na završetku izgradnje građevine Obrtničke škole u Sisku   

10.      Prijedlog odluke o određivanju središnjeg tijela u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/686 za slanje i primanje informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima (EU)                            

11.      Prijedlog odluke o određivanju Nacionalnog tijela za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju                                                                                                                

12.      Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu AQUAE VIVAE d.d., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju                                                                                                                                 
13.      Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i  internog oglasa u državnoj službi                                                                             

14.      a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju  pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
           b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

15.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za imenovanje pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova                                                      

16.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
           a)         Prijedlog odluke o proglašenju 21. listopada – "Nacionalnim danom bez mobitela u prometu" (predlagatelji: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja i amandmana Vlade
           b)         Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2018. godinu                     

17.      a)         Izvješće o provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020., za 2018. godinu
           b)         Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, za 2018. godinu                     

18.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za srpanj 2019. godine                                                           

19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske
 
            a)          Sonje Čikotić, u vezi s izgradnjom nizinske pruge
 
            b)          Mire Bulja, u vezi s pravima radnica koje obavljaju poslove čišćenja u Zračnoj luci Split
 
            c)          Nikole Grmoje, u vezi s brojem osoba u ministarstvima koje rade na poslovima odnosa s javnošćuDnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara: 
            a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara prometa (TTE), 20. rujna 2019. godine                                                                 
            b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE-Energy), 24. rujna 2019. godine                                                            
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
            2.1.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2019/0202, u vezi s poreznim sporovima
            2.2.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2019/0203, u vezi s kaznenim postupcima
            2.3.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2019/0204, u vezi s pravnom pomoći
            2.4.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2018/2216, u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama
            2.5.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2019/2113, u vezi s kvalitetom zraka
            2.6.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2019/2162, u vezi s osiguranjem i reosiguranjem                                                                 
            2.7.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj povrede 2018/2264, u vezi s uporabom frekvencijskog pojasa     
            2.8.      Zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-307/19                                                                                                      

3.         Upravni spor radi šutnje uprave - davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu                                                                                                                                  
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                          

5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                      
                                                                                                                           
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti