183. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (EU)

3.         Prijedlog zaključka o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena

4.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora o ulaganju u prostor

6.         Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini

7.         a)         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Starigrad
            b)         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Gradina

8.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku „Kornati“

9.         Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom Međunarodnog udruženja policijskih akademija

10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a) Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Hrvatskog sabora za praćenje provedbe mjera ograničavanja (sankcija) Europske unije prema Ruskoj Federaciji i Bjelorusiji, njihovim pojedinim državljanima kao i pravnim osobama i drugim subjektima vezano za vojnu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu (predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka)                                           
            b) Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine 

11.      Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2021. godini

12.      Sedmo izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

13.      Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 

             a)            Davorka Vidovića, u vezi s odlukom o zatvaranju Rafinerije nafte Sisak  
             b)            dr. sc. Andreje Marić, u vezi s pripravničkim stažom u zdravstvu                       
             c)            Bojana Glavaševića, u vezi s osnivanjem tijela za kontrolu i nadzor mjera ograničavanja Ruskoj Federaciji                                                                             
             d)            Peđe Grbina, u vezi s provedbom mjere „Biram Hrvatsku“.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Generalnog konzulata (ograničeno)

2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi

Dokumenti