190. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o obradi biometrijskih podataka                  
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o genetski modificiranim organizmima (EU)
                                                                                                                           
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova (EU)                                                                                                                                 

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske          
                                   
5.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                    
 
6.         a)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske                                                                

7.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine                                                       
 
8.         a)         Prijedlog odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo           
            b)         Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2017. i 2018. godinu                                                                                   

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru 

10.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Razvor, u naravi hotel Zagorje (bivša politička škola u Kumrovcu)                                                        

11.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom 

12.        Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti: 
             a)         Gradu Novigradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
             b)         Općini Malinska-Dubašnica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                            
 
13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
            a)         Prijedlog zakona o profesionalnoj mirovini (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                               
            b)         Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)              
            c)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                               
            d)         Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2018. godinu    
 
14.       Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine                                                                                                                           

15.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine                                          

16.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za rujan 2019. godine                                                             

17.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta Macquarie i Votraint No 213 Pty Ltd, ovlašten za zastupanje Zaklade Hrvatskih studija o nastavku suradnje u poučavanju Hrvatskih studija, u okviru Odsjeka za međunarodne studije: jezici i kulture Fakulteta za humanističke znanosti Sveučilišta Macquarie
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o načelima osnivanja i djelovanja Borbene skupine koja će biti stavljena na raspolaganje Europskoj uniji u drugoj polovici 2020. godine                                                                                             

18.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad: 
            a)         80. obljetnicom Ekonomskog instituta, Zagreb (Zagreb, 27. studenoga 2019. godine)
            b)         Svečanosti povodom obilježavanja 70. godina gorskog spašavanja u Hrvatskoj (Zagreb, 24. travnja 2020. godine).                                                               


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

2.        Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće
                                                                                                                                                
3.        Kadrovska pitanja
 
4.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti