2. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                        

2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske      
           
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma Europske komisije i država članica sudionica o nabavi cjepiva protiv bolesti COVID-19 te davanju ovlasti ministru zdravstva za potpisivanje pisma kojim obavješćuje Europsku komisiju o okončanju unutarnjih postupaka u Republici Hrvatskoj potrebnih za potpisivanje Sporazuma                               

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode                                                                                                                    

5. Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu       
                                                                                                                                   
6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
                                                                                                                                                   
7. Prijedlog uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU)    
                                                                                                                                                    
8. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o prestanku bilateralnih ugovora o ulaganjima između država članica Europske unije                                                         
            
9. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u 19. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj                                                                                  
 
10.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Virovitici za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bedekovčina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                        
 
11.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod  Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015. - 2019.
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015. - 2019.                                   
 
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski            

13. Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2020. godini                                                                           

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije                                                  

15. Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske                    

16. Prijedlog uredbe o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske                  
 
17. Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2019. godinu                                            

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                       
 
2. Kadrovska pitanja  
 
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.