204. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela

1. Nacrt prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)              
 
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU)                                                                                             
 
3. Prijedlog odluke o predsjedanju Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2021.                                                        

4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.                                            
 
5. a)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015. - 2019. godine
    b)      Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za  obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015. - 2019. godine                                                                                      
  
6. Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2020. godinu                                                                                                 
 
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                               

8. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (predlagatelji: Snježana Sabolek i Damjan Vucelić, zastupnici u Hrvatskome saboru)                                                                             
  2. Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine                                                                    
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru na Konačni prijedlog zakona o privatnoj zaštiti                                           
 
10. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2018. godinu                                                       
 
11. a)        Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Poslovnim forumom "Obrazovanje i poduzetništvo: izazovi hrvatske budućnosti" (Zagreb, 12. veljače 2020. godine)                                 
      b)        Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad teniskim turnirom WTA Croatia Bol Open 2020 (Bol na Braču, 1. do 7. lipnja 2020. godine)                                                                                   
 
12. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
      a) Ranka Ostojića, u vezi s provedbom Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva
      b) prof. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s izmjenom članka Zakona o Državnom inspektoratu.



Dnevni red zatvorenog dijela

1. Prijedlog druge dopune odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2015/2198, u vezi s neispunjavanjem obveza o slobodnom kretanju kapitala i slobodi poslovnog nastana (ograničeno)                
 
2. a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
    b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                      
 
3. Kadrovska pitanja  
 
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti