230. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.      Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

4.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

6.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima 

7.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima   

8.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

9.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

10.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)  

11.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

12.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)  

13.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

14.    Nacrt prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama 

15.    Nacrt prijedloga zakona o državnim službenicima 

16.    Prijedlog odluke o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske  

17     Prijedlog odluke o određivanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama investitorom provedbe izgradnje višestambenih zgrada za privremeno zbrinjavanje u katastarskim općinama Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novi Sisak i Sisak Stari

18.    Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine 

19.    Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. (EU)  

20.    
Prijedlog uredbe o uslužnim područjima 

21.    Prijedlog uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga 

22.    Prijedlog uredbe o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

23.    Prijedlog uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga 

24.    Prijedlog uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (EU) 

25.    Prijedlog uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja (EU) 

26.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za daljnju dodjelu sredstava preko raspoložive alokacije za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 

27.    Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad četvrtim šahovskim turnirom – Super United Croatian Grand Chess Tour.                   
 
  
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

2.    Kadrovska pitanja

3.    Informacije, pitanja i prijedlozi

Dokumenti