73. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                            
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                 
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (EU)                                                                                         
 
6.         Prijedlog provedbenog programa Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske 

7.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine                   
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2021. – 2023. godine                                          
 
8.         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                             
 
9.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.                                         
 
10.       Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela                                                                       

11.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina
                                                                                                                                               
12.       Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2021.                                    
 
13.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza                    
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odgovora Republike Hrvatske na preporuke za hitno djelovanje sadržane u  Šestom izvješću Odbora stručnjaka o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od strane Republike Hrvatske            
 
15.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o suradnji u području upravljanja krizama u svrhu razmjene informacija o prirodnim i drugim katastrofama i nesrećama
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Talijanske Republike, Ministarstva obrane Republike Hrvatske o pružanju logističke potpore u kampu Villaggio Italia

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a (predlagatelj: Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora)                         
            b)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu
            c)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu                                                                                                      
            d)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu
            e)         Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2020. godinu              
 
17.        Izvješće o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2019. i 2020. godinu                                                       
 
18.        Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2020. godinu                  
 
19.        Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za lipanj 2021.                                             
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
   
1.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 
                                                                                                                           
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                                             
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.