81. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                           
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)        
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                      
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (EU) 

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“             
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika        
 
8.           a)      Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                               
              b)      Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji                                                                                                                      

9.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru    
 
10.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19
                                                                                                                     
11.       Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19                                                                                               
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir, za izgradnju broda Nov. 369
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir, za izgradnju trupa broda Nov. 370

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom zavodu za statistiku za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini za sklapanje ugovora o nabavi radova i ugovora o nabavi usluge projektantskog nadzora rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene dijela postojećeg tavanskog u novi uredski prostor te sanacije pročelja poslovne zgrade Državnog zavodu za statistiku u Zagrebu        

14.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije                                                                                              
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Čazmi za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                                       
 
16.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja                                              
 
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
           
 a)        Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja i amandmana Vlade                             
 b)        Prijedlog financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora                                                  
             
18.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
            a)         izložbom „Žrtva Vukovara 1991.“, u povodu obilježavanja 30. obljetnice početka Domovinskog rata, Bitke za Vukovar i žrtve Vukovara kao simbola stradanja     
            b)         izložbom „Sloboda se njegovim imenom zove“, u povodu obilježavanja 30. obljetnice stradanja Vukovara                                                      
            c)         proslavom obilježavanja 20. godišnjice osnutka Hrvatske zaklade za znanost                                                                                                                                                          

19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

           a)          Karoline Vidović Krišto, u vezi s imenovanjem izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji                           
           b)          Domagoja Hajdukovića, u vezi s mjerama za smanjenje cijena naftnih derivata                                                                                                                                         
           c)          Domagoja Hajdukovića, u vezi s cijenama naftnih derivata.            

 
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 26. listopada 2021.

2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                         
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.