171. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji                   
             
2.         Projekti vezani uz Grad Čakovec i Međimursku županiju:
 
2.1.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom vodnogospodarskih projekata na području Grada Čakovca i Međimurske županije                                             
2.2.      Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                        
2.3.      Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom zone lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec                                                                                                    
2.4.      Prijedlog zaključka u vezi s osiguranjem pružanja i financiranja usluga intervencijske kardiologije u Županijskoj bolnici Čakovec                  
2.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma s Centrom dr. Rudolfa Steinera, Donji Kraljevec, o financiranju promicanja biodinamičke poljoprivrede u 2019. godini                   
2.6.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnja Hrvatska - Lepoglavska spojnica            
2.7.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje sjeverne obilaznice Grada Čakovca (II. i III. faza)                                                                      
2.8.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje sjeverne obilaznice Grada Preloga                                                                                      
2.9.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje obilaznice naselja Nedelišća i Pušćina                                                                                             
2.10.    Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem nove točke spajanja cesta između Grada Murskog Središća (Republika Hrvatska) i Općine Lendava (Republika Slovenija)                                                                                   
2.11.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC227, dionice Železna Gora - Šenkovec (DC209)                                     
2.12.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC3, dionica Pustakovec - Mala Subotica – Štefanec                                      
2.13.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC209, dionica Mursko Središće - Slemenice                                              
2.14.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC20, dionica Donji Vidovec - Donja Dubrava                                                  
2.15.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom sanacije nadvožnjaka u Kalničkoj ulici u Gradu Čakovcu                                                                                
2.16.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom obnove željezničke infrastrukture na pruzi R201 Zaprešić - Čakovec (dionica Varaždin - Čakovec) i pruzi R202 Varaždin - Dalj (dionica Varaždin - Koprivnica - Virovitica)                
2.17.    Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem nove točke spajanja cesta između Općine Kotoriba (Republika Hrvatska) i Općine Murakeresztur (Mađarska) 
2.18.    Informacija o aktivnostima tijela državne uprave vezano uz poboljšanje uvjeta  života romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji                          
2.19.    Prijedlog zaključka u vezi s podržavanjem osnivanja javne ustanove Centra za socijalnu skrb Prelog                                                                             
2.20.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom sufinanciranja opremanja građevina sportskih dvorana u Međimurskoj županiji
2.21.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom osnivanja Podružnice za povijest obitelji Zrinskih i Frankopana Hrvatskog instituta za povijest, sa sjedištem u Čakovcu
2.22.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec                                                                                
2.23.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Orehovica nekretnina u k.o. Orehovica i k.o. Podbrest, ukupne površine 67 113 m², u svrhu provođenja programa stambenog zbrinjavanja i demografske obnove                                             
2.24.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Nedelišće nekretnine u k.o. Nedelišće, površine 7 558 m², u svrhu izgradnje dječjeg igrališta                          
2.25.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Goričan nekretnina u k.o. Goričan i k.o. Muršćak, ukupne površine 9 898 m², u svrhu smještaja društvenog doma                           
2.26.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Vratišinec nekretnine u k.o. Vratišinec, u svrhu postavljanja vatrogasnog poligona i održavanja vatrogasnih vježbi 
                                                                   
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva.