152. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

 
1.​ Nacrt konačnog prijedloga zakona o Pravosudnoj akademiji ​​   
 
2.​ Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  ​​​​​​​​​  
​​​​​​​ ​​​​​​
3.​ Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 ​                  
 
4.​ Prijedlog odluke o osnivanju  Povjerenstva za koordinaciju potpore i  financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu​      ​​  
 
5.​ a)​  Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)​​​​​​​​​          
    b)  ​Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)​​​
 
6. ​a) ​Prijedlog odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju
    b) ​Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima                            ​
​​​
7.​ Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Veleučilištu u Šibeniku, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, za sklapanje Ugovora o radovima - II. faza nadogradnje zgrade Veleučilišta u Šibeniku​​​​​​​         
 
8.​ a) ​Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta „Energetska obnova zgrade Veleučilišta Meštrovićeva“
    b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija gradske knjižnice“ 
    c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sukošan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za projekt „Rekonstrukcija građevine poslovne gospodarske namjene tržnice na malo“ 
    d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sukošan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za projekt uređenja obale   ​         
 
9. ​Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, za prihvaćanje Dopune broj 2 Pisma ponude za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere Kiowa Warrior ​​           ​​​​​​   
 
10. ​Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za produljenje roka okvira za izdavanje jamstava ovisnim društvima HEP grupe​​​  
 
11.​ Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu 
​​​​​​​​​​​              
12.​ Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. ​​​​​​              
 
13.​ Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2018. godinu ​​              
 
14.​ Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2018. godini.​​​​

 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice 

1. ​Verifikacija stajališta za sastanak Europskog vijeća – članak 50., 10. travnja 2019. ​godine​​​​​​​​​​   
 
2.​ Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. travnja 2019. godine ​​​​​​​                      
 
3.​ Prijedlog odluke o davanju ovlasti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (povjerljivo)​​​​​​        ​​​​​   

4.​ Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
​​​​​​              ​​       
5. ​Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće​​​​​​​​​             
 
6. ​Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu ​– usmeno izvješće​​​​​​​                    ​​​​​   ​​​​​​              ​

7.​ ​Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti