162. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama      
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)                          
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o  krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju                                                                            
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (EU)           
                                                                                                                 
5.         Prijedlog protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji                             
 
6.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.                            
 
7.         Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca u Osječko-baranjskoj županiji                                                       
 
8.         Prijedlog provedbenog programa Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2019. godinu                                                                              
 
9.         a)        Prijedlog odluke o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.
            b)        Prijedlog odluke o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.         
 
10.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Deklaracije o sigurnim školama       
 
11.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                    
 
12.       Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Veleučilištu u Karlovcu nekretnine, u svrhu proširenja kapaciteta Studentskog doma u Karlovcu, izgradnju restorana studentske prehrane i interpretacijskog centra                                                                          
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku   
                                                                                                                  
14.       Prijedlog financijskog plana Državnog ureda za reviziju za razdoblje 2020. - 2022. - davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora      
 
15.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  Općine Podravska Moslavina                        
 
16.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2019. godinu
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2019. godinu                        
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Greben
                                                                                                                              
18.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Dubrovnik Foruma 2019. godine                                 
 
19.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane                                                       
 
20.       Šesto izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima                                                                              
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)  Sonje Čikotić, u vezi s novčanim sredstvima za posebne namjene društva HŽ Infrastruktura
b)  Sonje Čikotić, u vezi s brzinom vlakova prema studijama isplativosti   
c)  Sonje Čikotić, u vezi sa sporazumnim otkazima i otpremninama u društvu Hrvatske autoceste 
d)  Bože Petrova, u vezi s Prijedlogom zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.   
e)  Nikole Grmoje, u vezi s obuhvatom Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.   
           
                                                                             
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 20. i 21. lipnja 2019. godine                                                                                                      
 
 2.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC-Cohesion), 25. lipnja 2019. godine                                                                                      
b)        Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE), 25. lipnja 2019. godine                                                                       
c)         Vijeće za okoliš (ENVI), 26. lipnja 2019. godine                                          
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                       
                                                                                                                            
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                  
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu             – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                  
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti