180. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrani (EU) 

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama

5.         a)         Prijedlog zaključka u vezi s provedbom otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2023.
            b)         Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2023.  
            c)         Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2023.            
            d)         Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije za otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim na potresom pogođenim područjima, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2023.

6.         a)        Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života                      b)        Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života             
            c)         Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata                         
            d)        Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju stradalim u potresu 
                                                                          
7.         a)         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na području Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
            b)        Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode poplave na području Grada Hrvatske Kostajnice 
            c)         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2022. godini i dijelom u 2021. godini u Republici Hrvatskoj

8.         Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

9.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga izmjene Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. - 2027. godine

10.       a)         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu radi provedbe humanitarne pomoći Ukrajini
            b)        Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu radi ublažavanja posljedica ruske invazije na Ukrajinu na gospodarstvo Europske unije
            c)        Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za provedbu dodatnih mjera Vlade za zaštitu kućanstva i gospodarstva  od rasta cijena koji su posljedica ruske invazije na Ukrajinu  

11.       Prijedlog odluke o doprinosu Europskom zajedničkom fondu za zapadni Balkan prema Okviru za ulaganja na zapadnom Balkanu

12.       Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste Skrad – Zeleni Vir u Općini Skrad

13.       Prijedlog odluke o prihvaćanju nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o., u svrhu restrukturiranja 

14.       Prijedlog odluke o odobrenju povećanja temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d.

15.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA – Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 7 dizel – električnih motornih vlakova 

16.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2023. godinu

17.       Prijedlog odluke o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine u Zagrebu

18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i  imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

19.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

20.       Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca

21.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike

22.       Prijedlog izvješća o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2021. godini 

23.       Prijedlog zaključka o davanju podrške organizaciji Audi FIS Ski World Cup „Snow Queen Trophy“ 2023.  


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                          
2.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu 

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi