181. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice


1. Nacrt prijedloga zakona o biljnom zdravstvu (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

6. Prijedlog uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

7. Prijedlog uredbe o standardu kakvoće voda (EU)

8. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu kulture, Arheološkom muzeju Istre u Puli, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. do 2035. godine, za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu, između Hrvatske poštanske banke i Arheološkog muzeja Istre u Puli, radi financiranja rekonstrukcije i dogradnje matične zgrade Arheološkog muzeja Istre u Puli

10. a)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic
      b)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

13. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

14. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Trogiru za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb za financiranje kapitalnih projekata „Nabava poslovnog prostora za Dječji vrtić“ i „Uređenje Trga na ribarnici“
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Trogiru za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb za financiranje kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina“ i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi - Lokvice“
      c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Trogiru za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja javne rasvjete“
      d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tkon za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

15. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a)        Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)
      b)        Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izboru Predsjednika  Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
      c)        Prijedlog zaključka o ponovnom prebrojavanju potpisa birača i njihove vjerodostojnosti iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative "Narod odlučuje" o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj" (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
      d)        Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2018. godinu

16. a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu
      b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu
 
17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji mostova na hrvatsko - slovenskoj državnoj granici

18. Prijedlog zaključka o provedbi preporuka sa Četvrte sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije

19. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad konferencijom "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova" (Šibenik, 4. do 6. listopada 2019. godine)

20. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 
       20.1.   Ranka Ostojića, u vezi s društvom Brodotrogir d.d.                                   
       20.2.   Sonje Čikotić, u vezi s financiranjem projekata vezanih za obnovu infrastrukture od lokalnog i regionalnog značaja
       20.3.   Ranka Ostojića, u vezi s mogućnošću korištenja električne energije
                  * zastupničko pitanje i odgovor Vlade sadrže zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nisu javno dostupni
       20.4.   Damjana Vucelića, u vezi s prodajom stanova u društvenom vlasništvu  
       20.5.   prof. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi sa sufinanciranjem pilot-projekta spašavanja hitnih pacijenata istarskog pograničnog prostora      
       20.6.   Ranka Ostojića, u vezi sa sufinanciranjem pilot-projekta spašavanja hitnih pacijenata iz sjeverozapadne Istre.                                                                          
 

Zatvoreni dio sjednice


1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za okoliš (ENVI), 4. listopada 2019. godine
  2. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. listopada 2019. godine
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Bilance strateških robnih zaliha (vrlo tajno)
                                                                                                                                             
3. Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva višenamjenskih autocisterni za prijevoz vode iz strateških robnih zaliha bez naknade (vrlo tajno)
 
4. Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće
 
5. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec rujan 2019. godine – usmeno izvješće

6. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

7. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće
                                                                                                                                                
8. Kadrovska pitanja
 
9. Informacije, pitanja i prijedlozi.