193. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU) 
                                                                                                  
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU)      

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
                                                                                                                 
4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona     
                                                                                                                                
5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom   
                                                                                                    
6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)     
                                                               
7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila      
                                                                                         
8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)       
                                                                                                                                    
9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića   
                                                                                     
10. Nacrt prijedloga zakona o vatrogastvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona          
                                                                                                                           
11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona    
                                                                                                                                
12. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti zraka (EU)    
                                    
13. Nacrt konačnog prijedloga zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (EU)
                                                                                                                                           
14. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona    
                              
15. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona         
           
16. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske     
                                                  
17. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske. 

17.1. Saše Đujića, u vezi s pronalaženjem kvalificirane radne snage

17.2. Saše Đujića, u vezi s efikasnošću pravnog sustava u rješavanju sporova

17.3. Snježane Sabolek, u vezi s upisom cesta, javnih puteva i kanala u zemljišne knjige 

17.4. dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s ugradnjom dizala u stambenim zgradama

17.5. Snježane Sabolek, u vezi s privatizacijom društva Croatia osiguranje d.d.

17.6. Damjana Vucelića, u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta

17.7. Snježane Sabolek, u vezi s postavljanjem bazne stanice na tvrđavi sv. Ivana u Šibeniku

17.8. Snježane Sabolek, u vezi s brojem priključaka na vodovod i kanalizaciju