226. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.   Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.   Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.   Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.    a)         Prijedlog odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama
       b)         Prijedlog odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu
       c)         Prijedlog zaključka o isplati privremenog dodatka na plaću za djelatne vojne osobe

5.   Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

6.   Prijedlog odluke o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

7.   Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine

8.   Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM)“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

9.   Prijedlog odluke o otpisu potraživanja naknade troškova profesionalne rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Hrvatskog vijeća obrane

10.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju projekta „Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru“ od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

11.  Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području turizma

12.  Prijedlog uredbe o objavi Protokola o izmjeni Sporazuma od 3. travnja 2001. o osnivanju Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo u vezi s premještajem sjedišta

13.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)        Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima (predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka u Hrvatskome saboru) 
            b)        Prijedlog deklaracije o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.-1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom (predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatsko socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović)                 

14.   Prijedlog izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

15.   Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2022. godinu

16.   Izvješće o namjenskom trošenju sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca u 2022.

17.   Izvješće o provedbi Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija za razdoblje od 2019. do 2023. godine, za 2021. i 2022. godinu

18.   Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2022. godinu

19.   Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
           a)        održavanjem humanitarnog koncerta za Zakladu Prsten                 
           b)        15. dodjelom nagrada „Zlatna bilanca“.       
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.     Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:         
          a)   Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. lipnja 2023.                  
          b)   Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. lipnja 2023.
          c)   Vijeće za okoliš (ENVI), 20. lipnja 2023.

2.    Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja Europske komisije:       
          a)   broj 2022/0362, u vezi s ravnotežom između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi                                                              
          b)   broj 2021/2120, u vezi sa suzbijanjem terorizma

3.    Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 

4.    Prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja uredbe iz članka 137. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

5.    Upravni spor, radi davanja koncesije – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Splitu 

6.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće 

7.    Kadrovska pitanja 

8.    Informacije, pitanja i prijedlozi