234. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                                       

2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske            
 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom jamstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
 
4. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku
 
5. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva
 
6. a) Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
    b) Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

8. Prijedlog zaključka o iskazivanju spremnosti uključivanja Vlade Republike Hrvatske za stvaranje preduvjeta za pokretanje brodograđevne djelatnosti na području Pule putem društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - Brodogradilištu 3. Maj
 
10. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, udruzi Klub roditelja nedonoščadi "Palčići", u visini plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavu uređaja u sklopu akcije "Palčići za Hrvatsku" u svrhu opremanja 30 rodilišta širom Hrvatske opremom koja se koristi u liječenju i skrbi o prijevremeno rođenoj djeci i novorođenčadi
 
11. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok
 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje“

13. Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba
 
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja
 
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C Poljana
 
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga održavanja i nadogradnje dijela Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta koji se odnosi na prijave, pisanje ispita i obradu rezultata državne mature, razvoj aplikacije za e-ocjenjivanje ispita državne mature i razvoj aplikacije za automatsko brojanje riječi u esejskom zadatku ispita državne mature iz Hrvatskog jezika
 
17. 17.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      17.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      17.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Delnicama za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      17.4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Cresu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      17.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pirovac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      17.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      17.7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sveti Ilija za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
      17.8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Marčana za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 
18. Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2017. i 2018.
 
19. a) Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2019.
      b) Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2019.
 
20. Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2019.                                                                                   

21. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                         
 
22. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 15. konvencijom hrvatskih izvoznika i 13. dodjelom nagrada "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima u 2019. (Zagreb, druga polovica lipnja ili početak srpnja 2020.)                                                                                         

23. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
      a) Silvana Hrelje, u vezi s ostvarivanjem prava na dopunsko zdravstveno osiguranje
      b) Domagoja Hajdukovića, u vezi s brojem ugostiteljskih objekata koji su prekršili zabranu rada.


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1. a) Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 
    b) Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)                                                              
 
2. Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
    2.1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 31/20) i odluka donesenih na temelju toga Zakona                                                      
    2.2. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 10. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 47/20)                       
    2.3. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 10. stavaka 2. i 4. te članaka 13. i 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 47/20)          2.4. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 1. Zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 32/20)                                                            
    2.5. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odluke o pomoći medijskoj industriji i medijskim profesionalcima u okolnostima epidemije COVID-19, od 19. ožujka 2020.              
    2.6. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 42/20)                                                                                                                 

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020., za mjesec svibanj 2020. – usmeno izvješće                                                                                       
 
4. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.                                                                                   
 
5. Kadrovska pitanja  
 
6. Informacije, pitanja i prijedlozi.