274. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU)

4. a)         Prijedlog zaključka u vezi s provedbom otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2024.
    b)         Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb - Sisak bez plaćanja cestarine, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2024.
    c)         Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2024.
    d)        Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije za otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim na potresom pogođenim područjima, za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2024.

5. Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2024. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

6. Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

7. Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2024. godinu

8. Prijedlog akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu

9. Prijedlog odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije

10. Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača koji su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2024. godinu

11. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

12. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

13. Prijedlog odluke o upućivanju doprinosa Hrvatskom Caritasu za projekte razvojno - humanitarne pomoći

14. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka - linearnih akceleratora za zdravstvene ustanove, radi provedbe projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

15. Prijedlog odluke o centraliziranom financiranju specijalističkog usavršavanja doktora medicine

16. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine

17. Prijedlog uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

18.18.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
     18.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Visu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
     18.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za sanaciju i opremanje sportske dvorane u Valpovu
     18.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za financiranje projekta „Dom kulture Fabijan Šovagović“
     18.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za financiranje projekta „Projekt revitalizacije perivoja u Valpovu - elektrotehničke instalacije - dio 3“
     18.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za financiranje projekta „Valpovački zeleni trokut“
     18.7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kolan za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
     18.8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nova Kapela za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu za plaćanje obveza po Ugovoru o izvođenju radova i Dodatku Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji ergele Lipik - Faza I

20. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2024. godinu

21. Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu

22. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o pružanju usluga održavanja i poslovno-operativne podrške Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024., 2025. i 2026. godini, za pružanje usluga održavanja i poslovno-operativne podrške Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

23. Prijedlog odluke o otpisu tražbina troškova parničnog postupka dosuđenih Republici Hrvatskoj, tražbina s naslova naknade štete i drugih tražbina dosuđenih Republici Hrvatskoj, u određenim postupcima.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u vježbama upravljanja u krizama “Short Notice Exercises“ Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (povjerljivo)

2. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. - usmeno izvješće

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.