282. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o upravnim sporovima

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (EU)

5. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030., za razdoblje do 2025.

6. Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini

7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije

8. Prijedlog odluke o suglasnosti na povećanje iznosa sredstava za ugovaranje projekata za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

9. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije

10. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Pribislavec iz reda pripadnika romske nacionalne manjine

11. a)       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije o međunarodnoj suradnji u istrazi i kaznenom progonu počinitelja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih kaznenih djela
      b)      Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ljubljansko-haške konvencije o međunarodnoj suradnji u istrazi i kaznenom progonu zločina genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih kaznenih djela

12. Prijedlog odluke o osnivanju Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja

13. Prijedlog odluke o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose

14. Prijedlog uredbe o postupku odobrenja državnih jamstava, nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava i drugim pitanjima vezanim za državna jamstva

15. Prijedlog godišnjeg izvješća o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2022. godinu

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za isticanje kandidature za organizaciju Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama - Spartan World Championship 2024.

17. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
17.1.    Prijedlog odluke o proglašenju prvog petka u veljači „Danom crvenih haljina - nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)
17.2.    Prijedlog odluke o proglašenju 19. rujna „Hrvatskim danom rijetkih bolesti“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)
17.3.    Prijedlog odluke o proglašenju 11. studenoga „Hrvatskim danom arterijske hipertenzije“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)
17.4.    Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine (predlagatelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije)
17.5.    Izvješća o obavljenim revizijama učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Republici Hrvatskoj
17.6.    Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2022. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2024. godini  (povjerljivo)

2. Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (povjerljivo)

3. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

5. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.