290. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o lobiranju

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

10. Prijedlog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za razdoblje do 2027. godine

11. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka, radi provedbe projekta C5.1.R2-I2 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

12. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom CT uređaja za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

13. Prijedlog zaključka o potpori inicijativi za uspostavu stalne operativne baze helikopterske hitne medicinske službe - baza Zagreb u sklopu nacionalnog projekta uspostave helikopterske hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj

14. a)         Prijedlog odluke o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu
      b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju sredstava temeljem opće i posebne alokacije specijalnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda
      c)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda

15. a)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu („Narodne novine“, broj 142/11.)
      b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu („Narodne novine“, broj 163/98.)

16. a)         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu
      b)         Prijedlog odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
      c)         Prijedlog odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

17. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu

18. Prijedlog akcijskog plana za implementaciju preporuke OECD-a za  povećanje udjela recikliranog elektroničkog otpada prema prosjeku EU

19. a)         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Hvar u vlasništvu Republike Hrvatske Hvarskoj biskupiji
      b)         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Granešina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskoj kapucinskoj provinciji sv. Leopolda Bogdana Mandića
      c)         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u Zagrebu Srpskom privrednom društvu „Privrednik“
      d)         Prijedlog zaključka o raspolaganju nekretninama u k.o. Peroj

20. a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u svrhu financiranja kupnje ro-ro putničkog broda „Sveti Duje“
      b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod OTP banke d.d., Split, u svrhu financiranja kupnje ro-ro putničkog broda „Oliver“
      c)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u svrhu financiranja kupnje putničkog broda „Unije“

21. Prijedlog odluke o prihvaćanju teksta Sporazuma o doprinosu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke vezano za Fond EU-a za Ukrajinu i davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje

22. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

23. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

24. Prijedlog uredbe o Nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

25. a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva obrane za potrebe opremanja Hrvatske vojske s dodatnih osam helikoptera UH-60M Black Hawk
      b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2025. do 2028. godine za opremanje Hrvatske vojske s dodatnih osam helikoptera UH-60M Black Hawk

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET - Internal Market and Industry), 7. ožujka 2024. - verifikacija stajališta
b)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO - Employment, Social), 11. ožujka 2024.
c)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. ožujka 2024.

2. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec veljaču 2024.

3. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. - usmeno izvješće

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.