43. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Prijedlog odluke o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

4.         Prijedlog zaključka u vezi naknade potraživanja za energiju isporučenu krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima društvu E.ON Hrvatska d.o.o.

5.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2021. do 2026. godine

6.         Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za djecu

7.         Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

8.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

9.         Prijedlog odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/111 od 29. siječnja 2021. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

10.       Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (EU)

11.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)

12.       a)         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija
            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
            c)         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

13.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

14.       a)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka
            b)         Prijedlog odluke o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka

15.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država u Europi i Ministarstva obrane Republike Hrvatske u vezi s izgradnjom na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju, Republika Hrvatska
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Talijanske Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske u vezi s upućivanjem hrvatskih timova protuminskih ronitelja na brodove lovce mina Talijanske ratne mornarice u Stalnoj NATO skupini protuminskih snaga (SNMCMG2)

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
b)         Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka Hrvatskoga sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma (predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. veljače 2021.

2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

3.         a)         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske više odredaba Zakona o tržištu toplinske energije („Narodne novine“, br. 80/13., 14/14., 102/14. i 95/15.) – dostava dodatnog očitovanja
            b)         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom točke III. stavka 1. podstavka 10., dijela podstavka 11. i podstavka 15. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", br. 141/20., 1/21. i 2/21.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.