56. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Prijedlog odluke o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom

5.         Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i  naknade za energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za svibanj 2021.

6.         Prijedlog odluke o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave

7.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027. godine

8.         8.1.      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Vinkovcima, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Vukovarsko-srijemsku županiju, bez naknade
            8.2.      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Korčuli, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Dubrovačko-neretvansku županiju, bez naknade
            8.3.      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Slavonskom Brodu, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Brodsko-posavsku županiju, bez naknade 
            8.4.      Prijedlog odluke  o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretninama u Koprivnici, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Koprivničko-križevačku županiju, bez naknade
            8.5.      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Varaždinu, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Varaždinsku županiju, bez naknade
            8.6.      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretninama u Puli i Raši te suvlasništva na nekretnini u Novigradu, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Istarsku županiju, bez naknade

9.         Prijedlog odluke o financiranju projekta „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture i povezivanje ciljanih javnih korisnika“

10.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Čilipi Općini Konavle, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone „Čilipi“

11.       Prijedlog plana prijma osoblja za 2021. godinu u Hrvatsku vojsku, s Prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja

12.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi održavanja prvoga hrvatskog međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga „CROIMAS 2020“

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Blato za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

14.       a)         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Kosovu donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19
            b)         Prijedlog odluke o doprinosu Vlade Republike Hrvatske COVAX mehanizmu kroz Globalni savez za cjepiva (GAVI) protiv bolesti COVID-19

15.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta Izolske deklaracije

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu
            b)         Izvješće pučke pravobraniteljice o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. - 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID-19
            c)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Spremnost Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.
            d)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru
            e)         Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

17.       Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2020. godini.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:

            a)         obranu (FAC Defence), 6. svibnja 2021.
            b)         vanjske poslove (FAC), 10. svibnja 2021.
            c)         europske poslove (GAC), 11. svibnja 2021.

2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)

4.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.